Zapraszamy do korzystania z możliwości doradztwa indywidualnego lub grupowego!
Wszelkie informacje dostępne na stronie:

https://www.spoldzielniarownosc.pl/projekt-podniesienie-kompetencji-kadr-owes/doradztwo/

Go Top
X